Áno, spracovávame granty z programu Zelená domácnostiam do výšky 4025€. Konkrétnu výšku dotácie pre váš dom s vybraným riešením vám oznámime po technickom prieskume vášho domu. Výšku dotácie garantujeme po vykonaní technického prieskumu.