Požiadavky na technickú miestnosť sú: šírka 1,5 m a výška 2 m. Hĺbka systému je maximálne 20 cm.