Slovenská inovačná a energetická agentúra - logo

Štátna dotácia Zelená podnikom

SIEA vyhlásila pilotný projekt Zelená podnikom vďaka ktorému budú môcť podniky získať finančný príspevok až do výšky 70-tisíc EUR na vypracovanie energetického auditu a inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie.

Výzva je určená pre mikro, malé a stredné podniky podnikajúce v akomkoľvek sektore (okrem poľnohospodárstva).

Podniky budú môcť požiadať o finančnú pomoc na:

  • tepelné čerpadlá všetkých typov
  • fotovoltické systémy
  • slnečné kolektory
  • veterné turbíny

Výška pomoci môže predstavovať max. 35% na oprávnené aktivity a max. 45% na energetický audit.