Návratnosť je individuálna a vypočítava sa pre každého klienta po technickom zhodnotení. Vždy zohľadňujeme spotrebu domu, zvyklosti klienta a ďalšie parametre. Vo všeobecnosti však pri súčasných cenách elektriny a vďaka dotáciám Zelená domácnostiam je návratnosť približne 5 až 7 rokov.