Sieťová elektráreň On-Grid

Charakteristika

On-Grid priama spotreba je typ fotovoltického systému určený pre užívateľov, ktorí sú pripojení k distribučnej sieti, avšak ich cieľom je energiu z fotovoltickej elektrárne v čase výroby priamo spotrebovať.

Základom správnej On-Grid inštalácie určenej k priamej spotrebe je jej dimenzácia, teda inštalovaný výkon elektrárne a následné správne napojenie/sfázovanie meniča, ktorý ďalej dodáva elektrickú energiu z vašej výroby pre spotrebiče v objekte/domácnosti. Pri výbere vhodného inštalovaného výkonu nás neváhajte kontaktovať.

Rýchle porovnanie

Elektrinu potrebujete hlavne cez deň
Vaša ročná spotreba (MWh) do 5 5 - 7 nad 7
Odporúčaný variant 2,6 kWp 3,1 kWp 4,35 kWp
Cena bez príspevku (€) 4 265 4 720 5 990
Finančný príspevok (€) 1 305 1 500 1 500
Cena s príspevkom (€) 2 960 3 220 4 490
Detail Zobraziť zostavu: 2,52kWp Zobraziť zostavu: 3,36kWp Zobraziť zostavu: 4,20kWp

 

Elektrinu potrebujete hlavne večer a ráno
Vaša ročná spotreba (MWh) do 5 5 - 7 nad 7
Odporúčaný variant 2,6 kWp 3,48 kWp 4,35 kWp
Cena bez príspevku (€) 7 055 8 950 10 850
Finančný príspevok (€) 1 305 1 500 1 500
Cena s príspevkom (€) 5 750 7 450 9 350
Detail Zobraziť zostavu: 2,52kWp Zobraziť zostavu: 3,36kWp Zobraziť zostavu: 4,20kWp

Funkčnosť systému

On-Grid menič/striedač využíva vnútornú elektrickú inštaláciu objektu k prednostnému dodávaniu vyrobenej elektrickej energie z fotovoltických panelov.

 

TYP RIEŠENIA: Jednofázová On-Grid zostava (priama spotreba)

Inštalovaný výkon: 2,0kWp
graf Približná ročná výroba: 2 000kWh
 • 5 x fotovoltické Panely Trina Solar 400Wp
 • 1 x jednofázový menič solax X1-Mini-X1-2.0
 • 1 x konštrukcia na šikmú strechu
 • 1 x potrebný montážny a elektroinštalačný materiál
 • 1 x kompletná montáž systému
 • 1 x podanie žiadosti o pripojenie zdroja do distribučnej siete
 • 1 x revízna správa
 • 1 x podanie žiadosti o dotáciu Zelená domácnostiam

Záruka výrobcu 25 rokov na výkon fotovoltických panelov

Cena riešenia: 4 306,00 €

VÝŠKA DOTÁCIE: 1 000,00 €

CENA riešenia s DPH po odrátaní dotácie od: 3 306,00 €

 

TYP RIEŠENIA: Jednofázová On-Grid zostava (priama spotreba)

Inštalovaný výkon: 3,2kWp
graf Približná ročná výroba: 3 200kWh
 • 8 x fotovoltické Panely Trina Solar 400Wp
 • 1 x jednofázový menič solax X1-BOOST-X1-3.3
 • 1 x konštrukcia na šikmú strechu
 • 1 x potrebný montážny a elektroinštalačný materiál
 • 1 x kompletná montáž systému
 • 1 x podanie žiadosti o pripojenie zdroja do distribučnej siete
 • 1 x revízna správa
 • 1 x podanie žiadosti o dotáciu Zelená domácnostiam

Záruka výrobcu 25 rokov na výkon fotovoltických panelov

Cena riešenia: 5 288,00 €

VÝŠKA DOTÁCIE: 1 500,00 €

CENA riešenia s DPH po odrátaní dotácie od: 3 788,00 €

 

TYP RIEŠENIA: Jednofázová On-Grid zostava (priama spotreba)

Inštalovaný výkon: 3,68kWp
graf Približná ročná výroba: 3 600kWh
 • 8 x fotovoltické Panely J.A. Solar 460Wp
 • 1 x jednofázový menič solax X1-BOOST-X1-3.6
 • 1 x konštrukcia na šikmú strechu
 • 1 x potrebný montážny a elektroinštalačný materiál
 • 1 x kompletná montáž systému
 • 1 x podanie žiadosti o pripojenie zdroja do distribučnej siete
 • 1 x revízna správa
 • 1 x podanie žiadosti o dotáciu Zelená domácnostiam

Záruka výrobcu 25 rokov na výkon fotovoltických panelov

Cena riešenia: 5 369,00 €

VÝŠKA DOTÁCIE: 1 750,00 €

CENA riešenia s DPH po odrátaní dotácie od: 3 619,00 €

 

TYP RIEŠENIA: Jednofázová On-Grid zostava (priama spotreba)

Inštalovaný výkon: 4,14kWp
graf Približná ročná výroba: 4 100kWh
 • 9 x fotovoltické Panely J.A. Solar 460Wp
 • 1 x jednofázový menič solax X1-BOOST-X1-4.2T
 • 1 x konštrukcia na šikmú strechu
 • 1 x potrebný montážny a elektroinštalačný materiál
 • 1 x kompletná montáž systému
 • 1 x podanie žiadosti o pripojenie zdroja do distribučnej siete
 • 1 x revízna správa
 • 1 x podanie žiadosti o dotáciu Zelená domácnostiam

Záruka výrobcu 25 rokov na výkon fotovoltických panelov

Cena riešenia: 5 722,00 €

VÝŠKA DOTÁCIE: 2 000,00 €

CENA riešenia s DPH po odrátaní dotácie od: 3 722,00 €

 

TYP RIEŠENIA: Trojfázová On-Grid zostava (priama spotreba)

Inštalovaný výkon: 5.98kWp
graf Približná ročná výroba: 5 980kWh
 • 13 x fotovoltické Panely J.A. Solar 460Wp
 • 1 x trojfázový menič Solax X3-6K-G2
 • 1 x konštrukcia na šikmú strechu
 • 1 x potrebný montážny a elektroinštalačný materiál
 • 1 x kompletná montáž systému
 • 1 x podanie žiadosti o pripojenie zdroja do distribučnej siete
 • 1 x revízna správa
 • 1 x podanie žiadosti o dotáciu Zelená domácnostiam

Záruka výrobcu 25 rokov na výkon fotovoltických panelov

Cena riešenia: 7 955,00 €

VÝŠKA DOTÁCIE: 2 750,00 €

CENA riešenia s DPH po odrátaní dotácie od: 5 205,00 €

 

TYP RIEŠENIA: Trojfázová On-Grid zostava (priama spotreba)

Inštalovaný výkon: 8.28kWp
graf Približná ročná výroba: 8 280kWh
 • 18 x fotovoltické Panely J.A. Solar 460Wp
 • 1 x trojfázový menič Solax X3-8K-G2
 • 1 x konštrukcia na šikmú strechu
 • 1 x potrebný montážny a elektroinštalačný materiál
 • 1 x kompletná montáž systému
 • 1 x podanie žiadosti o pripojenie zdroja do distribučnej siete
 • 1 x revízna správa
 • 1 x podanie žiadosti o dotáciu Zelená domácnostiam

Záruka výrobcu 25 rokov na výkon fotovoltických panelov

Cena riešenia: 8 685,00 €

VÝŠKA DOTÁCIE: 3 500,00 €

CENA riešenia s DPH po odrátaní dotácie od: 5 185,00 €

 

TYP RIEŠENIA: Trojfázová On-Grid zostava (priama spotreba)

Inštalovaný výkon: 10.12kWp
graf Približná ročná výroba: 10120kWh
 • 22 x fotovoltické Panely J.A. Solar 460Wp
 • 1 x trojfázový menič Solax X3-10K-G2
 • 1 x konštrukcia na šikmú strechu
 • 1 x potrebný montážny a elektroinštalačný materiál
 • 1 x kompletná montáž systému
 • 1 x podanie žiadosti o pripojenie zdroja do distribučnej siete
 • 1 x revízna správa
 • 1 x podanie žiadosti o dotáciu Zelená domácnostiam

Záruka výrobcu 25 rokov na výkon fotovoltických panelov

Cena riešenia: 11 217,00 €

VÝŠKA DOTÁCIE: 3 500,00 €

CENA riešenia s DPH po odrátaní dotácie od: 7 717,00 €Dohodnite si osobnú obhliadku alebo konzultáciu: 0919 410 824

Objednávka a montáž