NOVINKY K ČERPANIU DOTÁCIÍ

DOTÁCIA NA FOTOVOLTICKÉ PANELY

Zelená domácnostiam II

V rámci projektu Zelená domácnostiam II môžu domácnosti získať príspevok na malé fotovoltické zariadenie s výkonom do 10,00kWp, ktoré im umožní premeniť slnečnú energiu na elektrinu.

Nakoľko prebytočná elektrina, ktorú nedokáže domácnosť spotrebovať, je dodávaná do distribučnej sústavy bezodplatne, je dôležité, aby bol výkon zariadení navrhnutý tak, aby väčšinu vyrobenej elektriny spotrebovali domácnosti, či už okamžite v čase výroby, alebo prostredníctvom ukladania elektriny do akumulátorov.

Dozvedieť sa viac